Řešení


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

 

DAS - Vzdělávání (e.learning)

Systém DAS společnosti DATRON je vhodným nástrojem pro evidenci vzdělávání. 

 

Komplexní automatizace procesů pro evidenci a řízení vzdělávání 

Vzdělávání — školení — seznamování — testy — dotazníky — praktické zkoušky — plán vzdělávání — evidence termínů — prezenční kurzy


Máte na starosti agendy a procesy z oblasti vzdělávání? Potřebujete jednoduše evidovat různé informace o vzdělávání vašich zaměstnanců. Potřebujete řídit procesy v této oblasti? Zajímají vás moderní možnosti automatizace? 

Pro oblast řízení vzdělávání nabízíme jednoduchý nástroj, který vám umožní na jednom místě přehledně evidovat údaje dále popsaných procesů. Nástroj je přizpůsobitelný vašim potřebám a lze jej napojit na vaše stávající aplikace a systémy. 

 

 

DAS vzdělávání

Agenda DAS vzdělávání je aplikace, která zahrnuje celý proces vzdělávání od požadavku, přes plán tvořený jednotlivými úkoly až po evidenci splněných úkolů a historii průběhu vzdělávání. DAS vzdělávání zahrnuje funkce pro:

- tvorbu organizační struktury organizace
- evidenci a správu účastníků vzdělávání
- evidenci certifikátů
- úložiště a distribuci výukového obsahu
- evidenci a správu kurzů, dotazníků a testů včetně katalogu
- evidenci a správu vzdělávacích akcí včetně plánu a plánování vzdělávání
- podporu pro evidenci prezenčního vzdělávání, podporu výuky ve „virtuálních třídách“
- evidenci hodnocení žáků, testování a přezkušování žáků, prokazatelnost seznámení účastníka s obsahem
- evidenci termínů a správu přihlašování na termíny
- vyhodnocení, reporting a statistiky vzdělávacích akcí z různých hledisek a úrovní
- správu přístupových práv
- podporu pro cizí jazyky


Obsah vzdělávání

Obsah vzdělávání zahrnuje základní běžně užívané prvky – kurz, test, dotazník a praktickou zkoušku. Je možné tyto prvky strukturovat do kombinovaných vzdělávacích produktů a vytvářet libovolné scénáře z lekcí kurzů nebo otázek testů či dotazníků.

Kurzem pro e-learningové vzdělávání může být cokoli, co lze spustit ve webovém prohlížeči - Multimediální kurz, Animovaná prezentace, Dokument v DOC, PPT, PDF a další formáty.

Ve vzdělávání můžete evidovat i prezenční školení, lze realizovat Blended-learningové vzdělávání.

Lze nastavit potvrzení prokazatelného seznámení s obsahem.


Další agendy z oblasti řízení lidských zdrojů

Kompetenční modely — expertní poradenství pro tvor-bu katalogu kompetencí a rolí.

Hodnocení zaměstnanců — neomezený počet různých hodnotících formulářů.

Talent management — talentová akademie, volitelné nastavení pravidel.

Rezervační systém — široké možnosti přihlašování na různé akce.

Matice zaučenosti — sledování stavu kvalifikace zaměstnanců.

Vzdělávací akademie — řešení pro nepovinné vzdělávacích aktivity v rámci interního marketingu.

Tréninkové centrum — podpora pro informování a vzdělávání zaměstnanců ve výrobě.


Portál zaměstnance

V rámci systému DAS lze s využitím dat z oblasti lidských zdrojů spustit portál zaměstnance pro elektronickou komunikaci s jednotlivými pracovníky organizace i dalších externích partnerů.


Statistiky a vyhodnocení

Jsou k dispozici komplexní nástroje pro statistiky a vyhodnocení dat z evidencí lidských zdrojů — přehledy, kontingenční přehledy, grafy. 

Agenda DAS vzdělávání umožňuje vytvářet reporty a statistiky z pohledu celého systému, struktur, kvalifikací, obsahu, akcí, cílových skupin, rolí a účastníků. Lze porovnávat požadavky, plán a skutečnost. Lze sledovat vývoj parametrů v čase. 


Napojení na podnikový informační systém

Agenda DAS vzdělávání lze pomocí funkcionalit systému DAS snadno integrovat s ostatními podnikovými aplikacemi v rámci podnikového informačního systému.

Je možné poskytovat data řízení vzdělávání ostatním aplikacím.

Je možné integrovat data ostatních aplikací do centrálního úložiště v rámci řízení vzdělávání nebo pouze nahlížet do těchto dat z prostředí řízení vzdělávání.


Rozšiřitelnost a návaznost na další systémy (možnost rozšíření)

Agenda DAS vzdělávání je vyvinuta s využitím modulu DAS Zaměstnanci a vzdělávání a Správa organizace. Systém DAS obsahuje řadu dalších modulů a agend, které umožňují rozšiřovat využívání vzdělávání i o další funkcionality, například o agendy vzdělávání nebo hodnocení zaměstnanců nebo kompetenční modely.

Agenda DAS vzdělávání je otevřeným systémem s možností rozšiřování funkčností a propojení s jinými aplikacemi.

Agendu lze provozovat na vašem zařízení stejně jako pomocí cloudových služeb, například MS Azure.


Agenda DAS vzdělávání je postavena na čtyřech základních pilířích:

  • Zkušenostech a znalostech specialistů DATRON, a.s.
  • Zkušenostech a znalostech našich expertních partnerů.
  • Technologiích společnosti Microsoft. 
  • Softwarové aplikaci DAS společnosti DATRON. 

 

Produktový leták ke stažení ZDE