Řešení


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

Stručný přehled

Řešení síťových systémů, umožňují bezpečnou komunikaci - kdykoliv, kdekoliv, v rámci společnosti i po internetu. To je možné díky spojení hlavních síťových funkcí, kterými jsou směrování, přepínání, zabezpečení, optimalizace sítě WAN a internetové služby.

Komplexní přístup síťových systémů, umožňuje technickým pracovníkům centrální správu sítě. Škálovatelná řešení umožňují firmám výrazně zvýšit nebo upgradovat své vybavení podle toho, jak se mění jejich potřeby.

Je-li síť spravována správně, je zajištěno spolehlivé spojení mezi všemi místními i vzdálenými zaměstnanci a všichni mají přístup ke stejným aplikacím a službám.

Řešení síťových systémů tvoří inteligentní integrovanou síť, která je schopná vyhovět současným i budoucím nárokům vaší společnosti. Její výhody se dají shrnout do několik bodů:

  • Zajištění zabezpečeného, avšak nikoli omezujícího, propojení mezi zaměstnanci, zákazníky a zdroji informací
  • Zajištění kvalitních aplikací pro práci v reálném čase, mezi které patří hlasové služby a videoslužby, na integrované síťové platformě
  • Zajištění přístupu k informacím a zdrojům z libovolného místa
  • Automatizace, která přinese lepší spravovatelnost sítě a zvýší její schopnost vlastní obrany
  • Snížení provozních nákladů

 

Implementace

Pokud zvolíte systémové nebo inteligentní síťové řešení, budete mít zajištěno vše, co potřebujete pro zabezpečené a komplexní intranetové i internetové služby. Tento přístup: 

  • Umožňuje centralizaci zabezpečení informačních technologií, kdy dochází k přesunutí odpovědnosti za zabezpečení z jednotlivých počítačů a uživatelů na samotnou síť.
  • Vytváří síť, která se přizpůsobuje měnícím se potřebám.
  • Pohlíží na síť více jako na uspořádaný, organizovaný systém, než jako na soubor různorodých, samostatně spravovaných částí.
Inteligentní síťová řešení pro organizace s více pobočkami se stávají modulárními. Modularita umožňuje, aby si jednotlivé pobočky nainstalovaly pouze požadované síťové funkce. Dojde-li ke změně potřeb nebo zvětšení pobočky, je upgrade zařízení jednodušší.

Další výhodou tohoto přístupu založeného na systémech je možnost, aby techničtí pracovníci v ústředí spravovali síť centrálně. Přestože je technických pracovníků méně, jsou zaměstnancům ve všech pobočkách poskytovány spolehlivé služby. Instalace a centrální správa komplexního síťového řešení také umožňuje lepší ochranu cenných obchodních dat, ochranu před viry, spywarem, útoky z Internetu a dalšími riziky.