Řešení


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

Co znamená Identity Management

Každý uživatel - každá fyzická osoba používající IT infrastrukturu - musí mít v rámci jednotlivých informačních systémů vytvořen svůj virtuální účet. Tento účet, kromě toho, že pro dotyčného znamená povinnost pamatovat si uživatelské jméno a heslo, případně neztratit čipovou kartu, obsahuje mnoho důležitých informací o konkrétní osobě. Mezi ty nejpodstatnější patří oprávnění, tedy seznam, co daná osoba s určitým informačním systémem a daty může, a co naopak nemůže provádět. Správné nastavení oprávnění a dalších údajů u všech používaných informačních systémů je klíčové pro zajištění schopnosti každého zaměstnance pracovat na úkolech, k nimž je sjednán. Zároveň eliminuje možnosti, že by svým působením mohl firmu, ať už záměrně, nebo v důsledku omylu či nedbalosti, poškodit.

 

 Hlavními přínosy Identity Managementu jsou:        

 •  Jednotný systém identit postavený na centrálním úložišti identit
 • Možnost využívání jednotného uživatelského jména ve všech v aplikacích
 • Možnost řízené synchronizace hesel mezi centrálním úložištěm a aplikacemi
 • Umožnit uživatelům získat nebo změnit jejich hesla pomoci samoobslužných webových funkcí
 • Dostávat upozorněni v případech přiděleni nepřiměřeného přístupu
 • Vytvářet a uplatňovat silné politiky pro hesla s platnosti v celém systému
 • Zodpovědnost za správnost identit přenesená na zdroj identit—většinou personální systémy
 • Možnost zavedení životního cyklu identit
 • Automatizovat komplexní procesy obsluhy s cílem poskytovat okamžitý přistup ke zdrojům
 • Zavedení procesního řízení identit
 • Zavedení tzv. Centrální identity
 • Během implementace vyčištění datového fondu identit
 • Snížení bezpečnostních rizik
 • Komplexní audit operací s identitou
 • Dynamický systém pro správu identit, který je možné v čase rozšiřovat za chodu na základě nových požadavků na aplikace, výměny aplikací apod.