XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

XXVII. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ STMOÚ ČR v Praze

Zúčastnili jsme se valného shromáždění STMOÚ ČR v Praze, které proběhlo 11. - 13. května 2014 a byli jsme mile překvapeni zájmem o řešení z naší nabídky.

V rámci workshopu na setkání, vystoupil v úterním dopoledním programu Ing. Jaromír Látal s prezentací „Integrace a elektronizace služeb úřadu“. V rámci prezentace vystoupil i Ing. Martin Řehořek (newps.cz s.r.o.) a Ing. Pavel Nemrava (System602 a.s.).

Přítomné tajemníky a další zájemce z řad dodavatelských firem a hostů seznámili s problematikou „Integrace a elektronizace služeb úřadu“.

Hlavními částmi prezentace byl Portál Úředníka a Portál Občana.

Oba portály jsou propojeny s inteligentními formuláři společnosti Software 602, které umí zajistit řešení workflow procesů v rámci úřadu a řešení životních situací občanů. 

Součástí portálů je i systém LDAP2JIP firmy Newps, který realizuje online propojení úřadu na Jednotný Identitní Prostor (JIP – KAAS) a možnost řízeného přenosu uživatelských účtů mezi úřadem a JIP na základě pozice v rámci organizační struktury úřadu.

Celý den mohli tajemníci odevzdávat vyplněné dotazníky, ze kterých byli následně vylosováni výherci ředitelem společnosti DATRON, a.s. Ing. Zdeňkem Jiráčkem, za přítomnosti Michala Dvořáka, Hany Kaufmanové a Ing. Jaromíra Látala, který vše zdokumentoval.

Výherci:

 

Paní Věra Pirklová z České Třebové

 

Paní Marie Malíková z Otrokovic

 

Paní Adéla Bendová z Horního Benešova    Gratulujeme !!!

                   

 

V návaznosti na toto úspěšné setkání, plánujeme seminář na podobné téma a výhledově další naší účast na příštím shromáždění v Přerově. V současnosti připravujeme nové zajímavé možností využití našich řešení a těšíme na další možnosti vám je prezentovat.

Pro více informací kontaktujte:

Michala Dvořáka – produktový manažer, mdvorak@datron.cz

Ing. Jaromír Látal – problematika úřadů, jlatal@datron.cz

Hana Kaufmanová - Specialistka na Interní systém vzdělávání, hkaufmanova@datron.cz