develop your own website

Agenda GDPR

Záznamy o zpracování — Co, kde, kdo, proč a pro koho — Řízení rizik (DPIA)— Vazby na interní a externí přepisy — Správa informačních aktiv — Bezpečnostní incidenty — Opatření a úkoly — Dosažení a udržení souladu — Audity — Práva subjektů — Vzdělávání — Správa dat pro více organizací 

Mobirise

Spravujete nebo zpracováváte osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků nebo obchodních partnerů? 
Chcete zefektivnit s tím spojené povinnosti dle nařízení GDPR? Chcete automatizovat procesy auditu, výmazu a záznamu o zpracování osobních údajů?
Chcete automaticky hlídat expirační doby souhlasů? 
Potřebujete řešit a evidovat DPIA?
Dostáváte velké množství žádostí subjektů? 

Tyto potřeby a požadavky vám pomůže řešit právě DAS agenda GDPR.

Přínosy

Vše na jednom místě

Získáte ucelený přehled a kontrolu nad souvislostmi, které se vztahují k evidovaným záznamům o zpracování.

Zpracování dat více uživateli

Díky naší agendě nebudete mít problémy s přístupy více uživatelů do jednoho systému. Systém bude hlídat změny a historii změn. Můžete rozšířit rozsah evidovanéch záznamů bez omezení. Správa i velkého množství dat je jednoduchá a přehledná.

Jednotná kontrola

Získáte nástroj pro operativní požadavky a změny - budete mít možnost rychleji reagovat se všemi souvislostmi. Zrychlíte a zefektivníte reakce od požadavku až po jeho realizaci.

Manažerské přehledy

Manažeři mají k dispozici jednoduché přehledy o záznamech, za které zodpovídají.

Příklady užití

Záznamy o zpracování

Automatizace a zjednodušení administrativy.
Všechna data a souvislosti GDPR na jednom místě. Prokázání shody s nařízením.
Podklady pro audity a kontroly. 

Žádosti subjektů

Práva subjektů, hlídání expiračních dob. Vazby na záznamy o  zpracování

Mobirise

DPIA

Řízení rizik pro zjištění dopadu zpracování osobních údajů. 

Audity a incidenty

Evidence neshod a bezpečnostních incidentů včetně auditů, nápravných opatření a úkolů.

Obecné vlastnosti DAS

Obecné vlastnosti DAS platí pro všechny agendy systému.

1

Více uživatelských rozhraní

K dispozici je uživatelské rozhraní (DAS klient) pro MS Windows, HTML rozhraní  pro webové prohlížeče a nově dokončujeme responzivní HTML rozhraní pro využití na mobilním telefonu či tabletu.

2

Notifikace

Kromě hotových notifikací v jednotlivých agendách, lze jednoduše nastavit zakázkové notifikace.

3

Workflow

Všechny agendy DAS mohou využít vlastnosti workflow podporvané jádrem DAS.

4

Lokalizace

DAS podporuje lokalizaci do libovolného jazyka. Aktuálně jsou k dispozici lokalizace základních hotových agend do angličtiny, slovenštiny a němčiny.

5

Napojení na podnikový informační systém

Agendy DAS lze snadno integrovat s ostatními podnikovými aplikacemi v rámci podnikového informačního systému. Je možné poskytovat data DAS ostatním aplikacím. Je možné integrovat data ostatních aplikací do DAS. 

6

Rozšíření

Systém DAS obsahuje řadu dalších modulů a agend, které jsou vzájemně integrovány v jednom systému se společným uživatelským rozhraním.

Žádost o kontakt, dotaz

Pokud jsme Vás zaujali, nebo máte jiný dotaz. Napište nám

Adresa 

DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2021 DATRON, a. s. | datron.cz