free website creation software

DAS - Doplňkový aplikační systém

Zjednodušíme vám práci pomocí automatizace samostatných, doplňkových agend.


Aktuálně nabízíme agendu Řízení změn - Restart

Agenda Řízení změn - Restart

  • Chcete mít přehled a kontrolu nad změnami v rámci řešení aktuální krize?
  • Potřebujete doplnit standardní funkce ve vašem informačním systému?
  • Nestačí vám běžné kancelářské aplikace pro evidenci nových změn?
  • Jsou pro vás důležité souvislosti mezi požadavky zákazníků, interními procesy a kvalifikací zaměstnanců?
Mobirise

Agenda vám umožní udržet kontrolu nad jednotlivými činnostmi v době neplánovaných, rychlých a významných změn.

Podporuje krizovou komunikaci se zákazníky, průzkumy trhu, operativní týmovou spolupráci na řešení požadavků a přehled o znalostech a dovednostech vašich zaměstnanců.

Jakmile najdete jakákoliv východiska z krize, můžete je řízeně a systémově zavádět do praxe. 

V agendě definujte a vzájemně propojte jednotlivá krizová opatření, plánované změny a jejich řešení.

A vaším výsledkem mohou být nové možnosti spolupráce se zákazníky a navázání nových strategických partnerství.

Přínosy

Výhody a přínosy využívání systému DAS

Rychle, jasně a jednoduše

DAS je ideální pro automatizaci samostatných, doplňkových agend organizace. 

DAS je „živý“ produkt, který je neustále doplňován novou funkčností a reaguje na nové trendy v procesech organizací a na podněty od uživatelů.

Hotové a ověřené agendy

Můžete si vybrat z hotových a ověřených agend nebo rychle automatizovat vlastní procesy podle vašeho zadání.                             

Využijete existující data

DAS je vždy propojený s daty základního informačního systému.

Využijete existující data, která máte k dispozici a doplníte pouze data navíc.

Agendy integrované do jednoho systému

Agendy v DAS jsou integrované do jednoho systému. Uživatelé pracují pouze s jednou aplikací.

A navíc

Digitalizace dat neautomatizovaných procesů

Automaticky generovaná detailní data

Zapojení všech zaměstnanců do zpracování dat

Notifikace, lokalizace, workflow

Hotové agendy

Můžete si vybrat z následujících agend. V systému DAS jsou řazené do několika oblastí. Existují další hotové agendy a příklady automatizace doplňkových procesů.

Zaměstnanci a vzdělávání

Vzdělávání
Vzdělávání ve výrobě
Adaptace
Hodnocení
Lékařská péče 

Služby a podpora

Interní Helpdesk
Skupinové požadavky a úkoly
Požadavky z výroby
Právní služby
Centrum sdílených služeb

Správa organizace

Kompeteční model
Distribuce interních předpisů
Portál zaměstnance
Evidence osobních ochranných pracovních pomůcek
Zlepšovací návrhy

Zákazníci a rozvoj


Portál zákazníka
Operativní CRM + pipeline
Správa a řízení rizik
Správa a řízení neshod
MS Grant
GDPR

Reference - naši zákazníci

Žádost o kontakt, dotaz

Pokud jsme Vás zaujali, nebo máte jiný dotaz. Napište nám

Adresa 

DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2020 DATRON, a. s. | datron.cz