site templates free download

Agenda Hodnocení

Hodnocení — hodnotící formuláře — nastavení procesu hodnocení
podřízené evidence v rámci hodnocení — přehledy podle rolí — statistika 

Mobirise

Máte na starosti agendu hodnocení zaměstnanců? Potřebujete jednoduše evidovat různé informace o hodnocení vašich zaměstnanců. Potřebujete řídit procesy v této oblasti? Zajímají vás moderní možnosti automatizace? 

Pro hodnocení zaměstnanců nabízíme jednoduchý nástroj, který vám umožní na jednom místě přehledně evidovat údaje dále popsaných procesů. Nástroj je přizpůsobitelný vašim potřebám a lze jej napojit na vaše stávající aplikace a systémy. 

Přínosy

Digitalizace procesu hodnocení

Zbavíte se zbytečné administrativy a šanonů, budete mít vše elektronicky.

Návaznost hodnocení

Můžete automaticky hodnotit cíle a úkoly z hodnocení minulého období.

Hodnotící formuláře

Můžete definovat více formulářů pro hodnocení různých skupin zaměstnanců.

Všechny úrovně řízení

Získáte detailní výsledky hodnocení pro zaměstnance, nadřízené i celou organizaci. Na jednom místě s nástroji pro vyhodnocení.

Příklady užití

Pravidelné roční hodnocení

Podle organizační struktury vygenerujete sadu hodnotících formulářů a spustíte hodnocení podle připraveného workflow. Každý zaměstnanec má svůj formulář.

Mimořádná hodnocení

Hodnocení lze generovat i jako mimořádná, např. při změně pracovního místa nebo při ukončení adatpačního procesu.

Mobirise

Speciální sekce hodnocení

Lze definovat položkové sekce pro hodnotící formuláře a následně vyhodnocovat takto získaná data za celou organizaci.

Sběr dat

Agendu lze využít i pro sběr dat mimo procesy hodnocení.

Obecné vlastnosti DAS

Obecné vlastnosti DAS platí pro všechny agendy systému.

1

Více uživatelských rozhraní

K dispozici je uživatelské rozhraní (DAS klient) pro MS Windows, HTML rozhraní  pro webové prohlížeče a nově dokončujeme responzivní HTML rozhraní pro využití na mobilním telefonu či tabletu.

2

Notifikace

Kromě hotových notifikací v jednotlivých agendách, lze jednoduše nastavit zakázkové notifikace.

3

Workflow

Všechny agendy DAS mohou využít vlastnosti workflow podporvané jádrem DAS.

4

Lokalizace

DAS podporuje lokalizaci do libovolného jazyka. Aktuálně jsou k dispozici lokalizace základních hotových agend do angličtiny, slovenštiny a němčiny.

5

Napojení na podnikový informační systém

Agendy DAS lze snadno integrovat s ostatními podnikovými aplikacemi v rámci podnikového informačního systému. Je možné poskytovat data DAS ostatním aplikacím. Je možné integrovat data ostatních aplikací do DAS. 

6

Rozšíření

Systém DAS obsahuje řadu dalších modulů a agend, které jsou vzájemně integrovány v jednom systému se společným uživatelským rozhraním.

Žádost o kontakt, dotaz

Pokud jsme Vás zaujali, nebo máte jiný dotaz. Napište nám

Adresa 

DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2021 DATRON, a. s. | datron.cz