bootstrap html templates

Agenda Interní Helpdesk

Katalog služeb — Týmy řešitelů — Externí řešitelé — Notifikace — Fronta požadavků
Přehled úkolů — Poznámky k požadavkům — Zadávání práce

Mobirise

Poskytujete svým zaměstnancům interní služby v rámci organizace nebo skupiny organizací? Chcete zefektivnit s tím spojené procesy a činnosti? Chcete automatizovat zadávání požadavků, mailové notifikace i vykazování činností? Chcete integrovat tyto procesy do celého informačního systému vaší organizace? 

Tyto potřeby naplňuje právě agenda DAS Helpdesk.

Přínosy

Digitalizace poskytování služeb

Zbavíte se zbytečné administrativy a šanonů, budete mít vše elektronicky.

Standardizace postupů

Přehled o provozních úkonech a problémech rozdělených do úrovní: uživatel, řešitel, manažer, operátor, administrátor.
Přehled o reakcích, prodleních, časovém průběhu celého procesu a záznamy o řešeních

Okamžité řešení

Možnost dát na vědomí problém vždy právě ve chvíli, když na něj pracovník právě narazí.

Sledování SLA

Sledování, zda jsou dodrženy nasmlouvané parametry pro dobu odezvy, reakce a vyřešení u určitých kategoriích (tzv. SLA= Servis Level Agreement).

Příklady užití

IT Helpdesk

Zahrnuje všechny požadavky na provoz a správu vašeho IT. připravená workflow vycházejí ze standardů ITIL – Incident, Požadavek, Problém, Změna. 

Podpora projektů

Do Interního Helpdesk lze integrovat požadavky na řešení z realizovaných projektů.

Mobirise

Provozní požadavky

Můžete evidovat a řešit provozní požadavky na správu budov, autopark, BOZP apod.

Schvalování

Agendu můžete jednoduše použít pro interní schvalovací procesy, např. pro schvalování dokumentů.

Obecné vlastnosti DAS

Obecné vlastnosti DAS platí pro všechny agendy systému.

1

Více uživatelských rozhraní

K dispozici je uživatelské rozhraní (DAS klient) pro MS Windows, HTML rozhraní  pro webové prohlížeče a nově dokončujeme responzivní HTML rozhraní pro využití na mobilním telefonu či tabletu.

2

Notifikace

Kromě hotových notifikací v jednotlivých agendách, lze jednoduše nastavit zakázkové notifikace.

3

Workflow

Všechny agendy DAS mohou využít vlastnosti workflow podporvané jádrem DAS.

4

Lokalizace

DAS podporuje lokalizaci do libovolného jazyka. Aktuálně jsou k dispozici lokalizace základních hotových agend do angličtiny, slovenštiny a němčiny.

5

Napojení na podnikový informační systém

Agendy DAS lze snadno integrovat s ostatními podnikovými aplikacemi v rámci podnikového informačního systému. Je možné poskytovat data DAS ostatním aplikacím. Je možné integrovat data ostatních aplikací do DAS. 

6

Rozšíření

Systém DAS obsahuje řadu dalších modulů a agend, které jsou vzájemně integrovány v jednom systému se společným uživatelským rozhraním.

Žádost o kontakt, dotaz

Pokud jsme Vás zaujali, nebo máte jiný dotaz. Napište nám

Adresa 

DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2021 DATRON, a. s. | datron.cz