site templates free download
Agenda Systém řízení kvality

Řízení rizik - správa neshod - evidence interní dokumentace - kvalita prostřednictvím kompetencí zaměstnanců - nápravná opatření - procesní struktura - sběr dat
integrace s informačním systémem

Mobirise

Chcete mít pod kontrolou kvalitu vašich výrobků a služeb ze všech hledisek? Potřebujete zvýšit úroveň kvality a trvale jí udržet? Potřebujete dokládat, jak kvality dosahujete?

Pro oblast systému řízení kvality nabízíme jednoduchý nástroj, který vám umožní na jednom místě přehledně automatizovat údaje dále popsaných procesů. Nástroj je přizpůsobitelný vašim potřebám a lze jej napojit na vaše stávající aplikace a systémy.

Přínosy

Digitalizace všech souvisejících procesů

Zbavíte se zbytečné administrativy a šanonů, budete mít vše elektronicky.

Rizika a neshody

Získáte provázaný systém řízení rizik jako preventivní opatření a správu neshod pro nalezení příčin problémů kvality, které přesto nastaly.

Kvalita zaměstnanců

Budete mít pod kontrolou odborné kompetence jakožto soubor znalostí, dovedností a zkušeností vašich lidí jak z hlediska jejich dosažení, tak i jejich udržení a rozvoje.

Jednotný kontext

Všechny evidované údaje budete mít navázané na procesní strukturu a budete je vyhodnocovat na jednom místě, jednotným způsobem.

Příklady užití

Základní kvalita výrobků a služeb

Vzájemným provázáním zjištěných kořenových příčin zaznamenaných neshod a snižováním míry evidovaných rizik, průběžně zvyšujete kvalitu vaší produkce.

Audity, revize, prohlídky

Můžete využívat plánování různých aktivit souvisejících s kvalitou, jako jsou audity, revize nebo prohlídky. K dispozici máte jednoduché akční plány pro nápravná opatření nebo agendu Helpdesk pro řešení složitějších požadavků.

Mobirise

Sběr dat

Systém umožňuje zajistit sběr dat potřebných pro QMS formou formulářů, dotazníků nebo testů.

Kvalita zaměstnanců

Využitím kompetenčních modelů získáte detailní přehled o dosažení a udržení odborných kompetencí vašich zaměstnanců. Do modelu můžete zařadit i klíčové kompetence pro řízení kvality.

Obecné vlastnosti DAS

Obecné vlastnosti DAS platí pro všechny agendy systému.

1

Více uživatelských rozhraní

K dispozici je uživatelské rozhraní (DAS klient) pro MS Windows, HTML rozhraní  pro webové prohlížeče a nově dokončujeme responzivní HTML rozhraní pro využití na mobilním telefonu či tabletu.

2

Notifikace

Kromě hotových notifikací v jednotlivých agendách, lze jednoduše nastavit zakázkové notifikace.

3

Workflow

Všechny agendy DAS mohou využít vlastnosti workflow podporvané jádrem DAS.

4

Lokalizace

DAS podporuje lokalizaci do libovolného jazyka. Aktuálně jsou k dispozici lokalizace základních hotových agend do angličtiny, slovenštiny a němčiny.

5

Napojení na podnikový informační systém

Agendy DAS lze snadno integrovat s ostatními podnikovými aplikacemi v rámci podnikového informačního systému. Je možné poskytovat data DAS ostatním aplikacím. Je možné integrovat data ostatních aplikací do DAS. 

6

Rozšíření

Systém DAS obsahuje řadu dalších modulů a agend, které jsou vzájemně integrovány v jednom systému se společným uživatelským rozhraním.

Žádost o kontakt, dotaz

Pokud jsme Vás zaujali, nebo máte jiný dotaz. Napište nám

Adresa 

DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2021 DATRON, a. s. | datron.cz