website templates

Agenda Řízení změn - Restart

Příležitosti a hrozby - změny plánované i vynucené - modelování změn - kompetence zaměstnanců - požadavky zákazníků a klientů - sběr dat - interní helpdesk

Mobirise

Chcete mít přehled a kontrolu nad změnami ve vaší organizaci? 
Potřebujete doplnit standardní funkce ve vašem informačním systému?
Nestačí vám běžné kancelářské aplikace pro evidenci nových změn?
Jsou pro vás důležité souvislosti mezi požadavky zákazníků, interními procesy a kvalifikací zaměstnanců? 

Pro oblast řízení změn nabízíme jednoduchý nástroj, který vám umožní na jednom místě přehledně evidovat údaje dále popsaných procesů. Nástroj je přizpůsobitelný vašim potřebám a lze jej napojit na vaše stávající aplikace a systémy.

Přínosy

Digitalizace všech procesů pro řízení změn

Zbavíte se zbytečné administrativy a šanonů, budete mít vše elektronicky.

Centrální úložiště

Všechny sledované informace budete mít uložené na jednom společném úložišti.

Souvislosti

Budete mít všechny informace o vašich zákaznících, interních řešitelských týmech, nových procesech a zaměstnancích provázány mezi sebou dat.

Modelování

Pomocí kompetečního modelu budete mít možnost modelovat nové procesy ve vaší organizaci a vyhodnocovat jejich dopady.

Příklady užití

Udržení kontroly

Agenda vám umožní udržet kontrolu nad jednotlivými činnostmi pro plánované i neplánované změny. Můžete plánovat postupné i významné změny, zvládnete i řízení neplánovaných změn a krizí.

Významná změna

Naplánujete rozsáhlou a dlouhodobou změnu ve všech souvislostech a budete mít nástroje na její řízení.

Mobirise

Krize

Agenda podporuje krizovou komunikaci se zákazníky, průzkumy trhu, operativní týmovou spolupráci na řešení požadavků a přehled o znalostech a dovednostech vašich zaměstnanců. Jakmile najdete jakákoliv východiska z krize, můžete je řízeně a systémově zavádět do praxe.

Postupný rozvoj

Můžete evidovat a řídit postupné drobné změny ve vaší organizaci. Získáte tak přehled o provedených změnách a pln možností do budoucna.

Obecné vlastnosti DAS

Obecné vlastnosti DAS platí pro všechny agendy systému.

1

Více uživatelských rozhraní

K dispozici je uživatelské rozhraní (DAS klient) pro MS Windows, HTML rozhraní  pro webové prohlížeče a nově dokončujeme responzivní HTML rozhraní pro využití na mobilním telefonu či tabletu.

2

Notifikace

Kromě hotových notifikací v jednotlivých agendách, lze jednoduše nastavit zakázkové notifikace.

3

Workflow

Všechny agendy DAS mohou využít vlastnosti workflow podporvané jádrem DAS.

4

Lokalizace

DAS podporuje lokalizaci do libovolného jazyka. Aktuálně jsou k dispozici lokalizace základních hotových agend do angličtiny, slovenštiny a němčiny.

5

Napojení na podnikový informační systém

Agendy DAS lze snadno integrovat s ostatními podnikovými aplikacemi v rámci podnikového informačního systému. Je možné poskytovat data DAS ostatním aplikacím. Je možné integrovat data ostatních aplikací do DAS. 

6

Rozšíření

Systém DAS obsahuje řadu dalších modulů a agend, které jsou vzájemně integrovány v jednom systému se společným uživatelským rozhraním.

Žádost o kontakt, dotaz

Pokud jsme Vás zaujali, nebo máte jiný dotaz. Napište nám

Adresa 

DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2021 DATRON, a. s. | datron.cz