easy web builder

Oblast Zaměstnanci a vzdělávání

Řízení lidského kapitálu - kvalita a rozvoj zaměstnanců - učení se a růst
smysl práce - potenciál a využití schopností - perspektiva příležitostí

Mobirise

Chcete investovat do vašich zaměstnanců? Potřebujete rozvíjet jejich znalosti a dovednosti? Budete řídit nutné kompetence pro optimální provoz vaší organizace?

Pro rozvoj lidského kapitálu nabízíme několik vzájemně provázaných agend, které vám umožní na jednom místě přehledně automatizovat údaje dále popsaných procesů. Agendy jsou přizpůsobitelné vašim potřebám a lze je napojit na vaše stávající aplikace a systémy.

Přínosy

Výhody a přínosy využívání agend systému DAS pro řízení lidského kapitálu

Osobní cíle v kontextu organizace

Získáte možnost definovat osobní cíle jako rozpad cílů celé organizace. Každý zaměstnanec pak uvidí smysl své práce v kontextu celé organizace.
Posílíte ztotožnění lidí s vaší strategií.

Využití schopností

Můžete jednoduše podchytit a evidovat silné stránky a kompetence vašich zaměstnanců, i když je zatím nepotřebujete pro vaši činnost.
Budete mít k dispozici podklady pro možný rozvoj organizace.
Budete lépe nominovat kandidáty do pracovních týmů.
                          

Kvalita výrobků a služeb

Zvýšíte a udržíte kvalitu svých zaměstnanců na základě odborných kompetencí nutných pro vaši výrobu. Skončí diskuze o tom, kdo si co myslí a co mu vyhovuje. Můžete kdykoliv vykázat dosažené úrovně kompetencí, způsob jejich dosažení a řídit jejich udržení a obnovu.

Hodnocení zaměstnanců

Získáte detailní přehled a pravidelnou zpětnou vazbu o stavu a názorech vašich zaměstnanců.
Zjednodušíte řízení rozvojových aktivit.

Rozvoj zaměstnanců

Podobně jako nábor nových zaměstnanců, můžete pomocí reportů - Kdo se hodí na pra-covní místo a Na jaká pracovní místa se hodí osoba, řídit rozvoj vašich zaměstnanců a rozvíjet talenty ve vaší organizaci.
Budete mít možnost plánovat rozvojové aktivity individuálně i skupinově.

Nové příležitosti

Kombinace sledování schopností vašich zaměstnanců a modelování nových procesů v organizaci vám umožní detailně analyzovat pokrytí nových možností existujícími zaměstnanci. Získáte podněty pro další možný rozvoj.               

Portál pro zaměstnance a manažery

Budete mít zajištěny přístupy manažerů k datům jejich zaměstnanců podle nadřízenosti v organizační struktuře. Manažeři se aktivně a s relevantními podklady zapojí do náborů, přesunů při zastupování (při jakémkoliv pohybu) jeho lidí. Odpadne situace kdy se pohyb lidí děje na základě myšlenek „ten by to mohl zvládnout“ a tím vznikající možné neshody mezi manažery, kteří mohou na kompetence svých lidí pohlížet jinak.

Integrace s personálními a mzdovými systémy, úklid v datech

Získáte nástroje pro doplnění základních systémů s využitím dat na jenom místě. Všechny agendy DAS jsou integrované vzájemně mezi sebou a jako celek jsou integrované se systémy pro zpracování mezd a personalistiky vašeho informačního systému. 

Příklady užití

Zastupitelnost a sdílení zaměstnanců

Můžete detailně řídit zastupitelnost a sdílení zaměstnanců a uchazečů na základě požadovaných odborných kompetencí.

Kvalita lidí pro kvalitu výrobků a služeb

Rozvoj kompetencí zaměstnanců je v přímém vztahu s procesy pro výrobu produktů a realizaci služeb. Je základem pro dosažení maximální kvality pro vaše zákazníky a klienty.

Mobirise

Potenciál a využití schopností, smysl práce

Můžete sledovat nejen jak zaměstnanci plní svoje povinnosti, ale i jaké mají schopnosti a silné stránky. V kombinaci se strukturami organizace získáte přehled, kde tento potenciál využít.

Modelování příležitostí

Pro využití nových příležitostí v rozvoji organizace máte k dispozici data i nástroje pro modelování změn a vyhodnocení jejich dopadů.

Obecné vlastnosti DAS

Obecné vlastnosti DAS platí pro všechny agendy systému.

1

Více uživatelských rozhraní

K dispozici je uživatelské rozhraní (DAS klient) pro MS Windows, HTML rozhraní  pro webové prohlížeče a nově dokončujeme responzivní HTML rozhraní pro využití na mobilním telefonu či tabletu.

2

Notifikace

Kromě hotových notifikací v jednotlivých agendách, lze jednoduše nastavit zakázkové notifikace.

3

Workflow

Všechny agendy DAS mohou využít vlastnosti workflow podporvané jádrem DAS.

4

Lokalizace

DAS podporuje lokalizaci do libovolného jazyka. Aktuálně jsou k dispozici lokalizace základních hotových agend do angličtiny, slovenštiny a němčiny.

5

Napojení na podnikový informační systém

Agendy DAS lze snadno integrovat s ostatními podnikovými aplikacemi v rámci podnikového informačního systému. Je možné poskytovat data DAS ostatním aplikacím. Je možné integrovat data ostatních aplikací do DAS. 

6

Rozšíření

Systém DAS obsahuje řadu dalších modulů a agend, které jsou vzájemně integrovány v jednom systému se společným uživatelským rozhraním.

Žádost o kontakt, dotaz

Pokud jsme Vás zaujali, nebo máte jiný dotaz. Napište nám

Adresa 

DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2021 DATRON, a. s. | datron.cz