Ochrana oznamovatelů

Dle Zákona o ochraně oznamovatelů
Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

https://www.nntb.cz/c/datron

Osoby určené pro doručování:

Martin Novotný
email: mnovotny@datron.cz     tel.:+420 602 411 506

v případě nepřítomnosti nebo v případě střetu zájmu
Romana Gábová
email: rgabova@ed.cz                 tel.:+420 724 222 133

Oznamování prostřednictvím ministerstva

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


Oznámení 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost

Sídlo společnosti
DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Adresa Praha
City Empiria
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2024 DATRON, a. s. | datron.cz