Zásady ochrany osobních údajů


Tyto Zásady ochrany osobních údajů uvádějí informace o zpracování osobních údajů našich zákazníků, odběratelů novinek a návštěvníků našich webových stránek.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být doplněny dalšími pravidly či informacemi týkajícími se ochrany osobních údajů, pokud je to v konkrétním případě vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy.

Tyto Zásady ochrany soukromí smí být kdykoli změněny. Uživatelům se doporučuje, aby v pravidelných intervalech navštěvovali stránku se Zásadami ochrany osobních údajů kvůli možným změnám. Tyto Zásady ochrany soukromí byly naposledy změněny 17.5.2018.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti, či uděleného souhlasu
- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
-umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


Na jaké případy se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů?

$400

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů našich zákazníků, odběratelů novinek a návštěvníků našich webových stránek.
Na Webových stránkách společnosti DATRON, a.s. můžete nalézt řadu odkazů na jiné webové servery či aplikace. Ačkoliv jsou tyto webové servery a aplikace vybírány s řádnou péčí, neneseme odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů těmito webovými servery či aplikacemi. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se tudíž nevztahují na používání takových webových serverů a aplikací.

Kdo je správcem vašich dat?

$500

DATRON, a.s., se sídlem Vachkova3008, 47001 Česká Lípa, IČ: 43227520, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1680 je správcem pro účely zpracování vašich osobních údajů.

Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

$600

V rámci těchto Zásad o ochraně osobních údajů popisujeme, jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel.

- Poskytování služeb a plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.
- Vedení účetnictví Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- Marketing - zasílání newsletterů Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším - - --zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.
- Pokročilý marketing na základě souhlasu Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít emailovou adresu např. pro remarketing a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
- Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých našich živých akcích - školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

$700

Osobní údaje, na něž se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů, jsou zpracovávány s Vaším výslovným souhlasem, nebo proto, že je zpracování nezbytné pro realizaci transakce (splnění závazku) nebo proto, že je to nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti DATRON. Jestliže je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Kdo má přístup k Vašim údajům?

$800

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

$900

- SmartSelling - aplikace pro komunikaci
- Výrobci a distributoři, kteří požadují vaše osobní údaje pro dodávky jejich výrobků a služeb

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

$400

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

$500

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@datron.cz.

- Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
- Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
- Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
- Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
- Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
- Právo na výmaz (být zapomenut)Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

$600

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Po skončení shora uvedené doby uchovávání budou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

Jak zabezpečíme Vaše osobní údaje?

$700

Implementovali jsme technologii a zásady, jejichž cílem je chránit vaše soukromí a vaše údaje před neoprávněným přístupem a před neoprávněným užíváním.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

$800

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Žádost o kontakt, dotaz

V případě zájmu o kontakt, či jiný dotaz nás neváhejte kontaktovat

Sídlo společnosti
DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Adresa Praha
City Empiria
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2024 DATRON, a. s. | datron.cz