Posílení adaptability a profesních dovedností zaměstnanců DATRON, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00573

Stručný obsah projektu:

Společnost DATRON připravila tento projekt pro komplexní řešení vzdělávacích potřeb společnosti. Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti, celkem 35 pracovníků. Projekt je určen všem zaměstnancům společnosti.

Cílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci vzdělávání zaměstnanců v takových oblastech, které jsou pro rozvoj společnosti zásadní, na inovaci forem firemního vzdělávání a rozvoj trvalého vzdělávání. Všechny aktivity jsou charakteru obecného vzdělávání.

V rámci projektu se budou zaměstnanci školit v oblasti odborných znalostí pro svoji hlavní specializaci, v oblasti dovedností týmové spolupráci, logickému a ekonomickému myšlení, budou rozvíjeny jazykové znalosti a doškoleny znalosti z oblasti ICT. Bude realizován kurz pro interní lektory a tvůrce elektronického obsahu.

V rámci projektu bude vybavena technikou nová počítačová učebna ve stávajích prostorách společnosti a bude vytvořeno nové pracoviště tvůrců elektronického obsahu. Bude vytvořen soubor nových vzdělávacích produktů.a soubor testů pro hodnocení úrovně znalostí zaměstnanců.

Vybavení a zařízení, kurzy pro hlavní specializaci zaměstnanců a jazykové kurzy budou řešeny externím nákupem od odborných společností. Ostatní vzdělávání bude řešeno z části externě a z části interními lektory. 

Charakteristika hlavních cílů projektu:

Rozvoj adaptability pomocí posílení odborných i obecných dovedností zaměstnanců. Cílem je zvýšit:

1. odborné i obecné dovednosti zaměstnanců a motivovat je k trvalému vzdělávání.

2. Zvýšení konkurenceschopnosti firmy a tím udržitelnosti pracovních míst. Znalost nejnovějších technologií, jazyky a rozvoj dovedností při realizaci zakázek a poskytování služeb zákazníkům výrazně zvyšuje šance na udržení pracovních míst i v dnešní době dynamických změn na trhu.

3. Rozvoj stávajícího SŘLZ firmy, pomocí nových forem e-learningu a interních lektorů do podoby trvalého, opakujícího se procesu. SŘLZ bude trvale dostupný pro všechny zaměstnance na Internetu i pro vzdělávání a testování z míst mimo firmu. Kromě nových elektronických kurzů bude vytvořen systém testů znalostí zaměstnanců.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Počátkem roku 2009 provedlo vedení firmy analýzu stavu a účinnosti systému vzdělávání ve firmě s následujícími výsledky:

1. Firma průběžně vzdělává zaměstnance v obecném i specifickém školení podle schválených ročních plánů. Vzhledem k interním kapacitám a objemu finančních prostředků na vzdělávání je stávající úroveň pouze částečná a řeší dílčí, pouze nezbytně nutné potřeby a požadavky. Společnost nemá samostatné personální oddělení a vzdělávání je řízeno spíše intuitivně podle aktuální potřeby jednotlivých kompetenčních center firmy.

2. Aktuálně je nutné vyškolení odborných specialistů firmy v rámci jejich hlavní specializace na nové verze produktů a nové technologie, aby byla udržena jejich odborná úroveň. Neřešeny jsou témata obecných dovedností jako týmová spolupráce, logické myšlení a ekonomické myšlení.

3. Stále nedostatečná je úroveň jazykových znalostí a všichni zaměstnanci firmy nemají potřebné znalosti ani v aktuálních verzích používaných počítačových programů.

4. Ve společnosti zcela chybí role interního lektora metodika, který by se staral o přípravu výukových materiálů s využitím interních zkušeností a vědomostí pracovníků firmy.

5. Přestože je ve společnosti instalován software pro elektronické vzdělávání (e-learning), je nedostatečný počet a úroveň vzdělávacích programů pro tuto moderní formu vzdělávání.

6. Byla provedena anketa mezi zaměstnanci firmy, která zjistila aktuální zájem a potřebnost vzdělávání v jednotlivých oblastech podle jednotlivých skupin rolí zaměstnanců.

Sídlo společnosti
DATRON, a.s.
Vachkova 3008                     
470 01 Česká Lípa

Adresa Praha
City Empiria
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4 - Nusle

Kontakty 

E-mail: info@datron.cz              
Telefon: +420 483 030 411             
Fax: +420 483 030 455

Odkazy

www.datron.cz
www.dkurzy.cz


Další informace

IČO: 432 27 520
DIČ: CZ432 27 520
DS: ay4dnkv

Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680

© Copyright 2024 DATRON, a. s. | datron.cz